Стандардно морско пакување

* 5-слоен брановиден стандарден картон за извоз.
* Прицврстете ги ремените на картони.
* Завиткајте со филмови.
* Ставете ја стандардната палета.
* Палети со појаси за прицврстување и заштитен агол.
* Ставете етикети на палетите за идентификација.